ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ Fry's Family Thailand!

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สรุปกฎและข้อบังคับสำหรับการใช้เว็บไซต์ของ Fry's Family Thailand ซึ่งอยู่ที่ https://frysfamilythailand.com

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่าใช้เว็บไซต์ต่อไปหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและประกาศการปฏิเสธความรับผิด และข้อตกลงทั้งหมด: “ลูกค้า” “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงคุณ บุคคลที่เข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท “บริษัท”, “ตัวเรา”, “เรา”, “ของเรา” และ “เรา” หมายถึงบริษัทของเรา “ปาร์ตี้”, “ปาร์ตี้” หรือ “พวกเรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอ การยอมรับ และการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นในการดำเนินการตามกระบวนการความช่วยเหลือของเราแก่ลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการตามที่ระบุไว้ของบริษัท การใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่นๆ ในเอกพจน์ พหูพจน์ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และ/หรือเขา/เธอหรือพวกเขา จะถือว่าใช้แทนกันได้ ดังนั้นจึงหมายถึงสิ่งเดียวกัน

คุ้กกี้

เราใช้คุกกี้ เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Fry's Family Thailand

เว็บไซต์เชิงโต้ตอบส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อให้เราดึงรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานการทำงานของบางพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้น บริษัทในเครือ/พันธมิตรโฆษณาของเราบางรายอาจใช้คุกกี้

ใบอนุญาต

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Fry's Family Thailand และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้จากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องไม่:

 • เผยแพร่เนื้อหาซ้ำจากเว็บไซต์
 • ขาย ให้เช่า หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงจากเว็บไซต์
 • ทำซ้ำ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์
 • แจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์

ข้อตกลงนี้จะเริ่มในวันที่ข้อตกลงนี้

บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ Fry's Family Thailand ไม่กรอง แก้ไข เผยแพร่ หรือตรวจสอบความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฏบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ Fry's Family Thailand ตัวแทนและ/หรือบริษัทในเครือ ความคิดเห็นสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์มุมมองและความคิดเห็นของตน ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Fry's Family Thailand จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความรับผิด ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้และ/หรือการโพสต์และ/หรือการปรากฏของความคิดเห็น บนเว็บไซต์นี้

Fry's Family Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจถือว่าไม่เหมาะสม ก้าวร้าว หรือก่อให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณรับประกันและรับรองว่า:

 • คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเราและมีใบอนุญาตและความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดในการทำเช่นนั้น
 • ความคิดเห็นไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
 • ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย ก้าวร้าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัว
 • ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อเรียกร้องหรือส่งเสริมธุรกิจหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่กำหนดเองหรือนำเสนอหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณอนุญาตให้ Fry's Family Thailand เป็นใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นของคุณในรูปแบบ รูปแบบ หรือสื่อใด ๆ และทั้งหมด

การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเนื้อหาของเรา

องค์กรต่อไปนี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า:

 • เจ้าหน้าที่รัฐบาล;
 • เครื่องมือค้นหา;
 • องค์กรข่าว
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเร็กทอรีออนไลน์อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
 • ธุรกิจที่ได้รับการรับรองทั้งระบบ ยกเว้นการชักชวนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าเพื่อการกุศล และกลุ่มระดมทุนเพื่อการกุศล ซึ่งไม่สามารถไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราได้

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเรา ไปยังสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลอื่นๆ ของเว็บไซต์ ตราบใดที่ลิงก์นั้น: (ก) ไม่ได้เป็นการหลอกลวง (b) ไม่ได้หมายความถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอย่างไม่ถูกต้อง; และ (c) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

เราอาจพิจารณาและอนุมัติคำขอลิงก์อื่นๆ จากองค์กรประเภทต่อไปนี้:

 • แหล่งข้อมูลผู้บริโภคและ/หรือธุรกิจที่รู้จักกันทั่วไป
 • ไซต์ชุมชน dot.com;
 • สมาคมหรือกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์
 • พอร์ทัลอินเทอร์เน็ต
 • บริษัทบัญชี กฎหมายและที่ปรึกษา และ
 • สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

เราจะอนุมัติคำขอลิงก์จากองค์กรเหล่านี้หากเราตัดสินใจว่า: (ก) ลิงก์นั้นจะไม่ทำให้เราดูไม่ดีต่อตัวเราหรือต่อธุรกิจที่ได้รับการรับรองของเรา; (b) องค์กรไม่มีประวัติเชิงลบใดๆ กับเรา; (c) ประโยชน์ที่เราได้รับจากการมองเห็นไฮเปอร์ลิงก์เป็นการชดเชยการไม่มี Fry's Family Thailand และ (d) ลิงก์อยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไป

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเราตราบเท่าที่ลิงก์: (a) ไม่ได้เป็นการหลอกลวง แต่อย่างใด; (b) ไม่ได้หมายความถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไม่ถูกต้อง; และ (c) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

หากคุณเป็นหนึ่งในองค์กรที่ระบุไว้ในวรรค 2 ด้านบนและสนใจที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลไปที่ Fry's Family Thailand โปรดใส่ชื่อของคุณ ชื่อองค์กรของคุณ ข้อมูลติดต่อ เช่นเดียวกับ URL ของไซต์ของคุณ รายการของ URL ใด ๆ ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา และรายการของ URL บนไซต์ของเราที่คุณต้องการ ลิงค์ รอการตอบกลับประมาณ 2-3 สัปดาห์

องค์กรที่ได้รับการอนุมัติอาจไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้:

 • โดยใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือ
 • โดยใช้ตัวระบุตำแหน่งทรัพยากรแบบเดียวกันที่เชื่อมโยงกับ; หรือ
 • โดยการใช้คำอธิบายอื่นใดของเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เหมาะสมในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

ไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้ของ Fry's Family Thailand หรืองานศิลปะอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงโดยไม่มีข้อตกลงอนุญาตเครื่องหมายการค้า

ไอเฟรม

หากไม่ได้รับอนุมัติและอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า คุณไม่สามารถสร้างกรอบรอบหน้าเว็บของเราที่เปลี่ยนแปลงการนำเสนอด้วยภาพหรือลักษณะที่ปรากฏของเว็บไซต์ของเรา

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

การจองสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณอนุมัติให้ลบลิงก์ทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ของเราทันทีเมื่อมีการร้องขอ นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายการเชื่อมโยงได้ตลอดเวลา โดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

การลบลิงค์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบลิงก์ใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ทุกเมื่อ เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ แต่เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว หรือตอบกลับคุณโดยตรง

เราไม่รับรองว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้อง เราไม่สัญญาว่าจะแน่ใจว่าเว็บไซต์ยังคงมีอยู่หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราไม่รวมการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราและการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้จะ:

 • จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงที่ฉ้อฉล;
 • จำกัดความรับผิดใด ๆ ของเราหรือของคุณในทางใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้; หรือ
 • ไม่รวมความรับผิดใด ๆ ของเราหรือของคุณที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัดและข้อห้ามของความรับผิดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่น ๆ ในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้: (ก) เป็นไปตามวรรคก่อน; และ (b) ควบคุมความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การปฏิเสธความรับผิด รวมถึงความรับผิดที่เกิดขึ้นตามสัญญา การละเมิดและการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย